ลำโพงซึ่งมีภาคขยายอยู่ภายใน

clip_image001

เครื่องหมายนี้ใช้เตือนผู้ใช้ถึงอันตรายอันอาจเกิดขึ้นจากสัมผัสจุดต่างๆซึ่งไม่มีฉนวนหุ้ม และอาจเกิดอันตรายจากกระแสไฟฟ้าได้

clip_image002

เครื่องหมายนี้ ใช้เตือนผู้ใช้ให้ระมัดระวังในการทำงานและให้ความเอาใจใส่ในคำแนะนำต่างๆ

ก่อนติดตั้งซับวูฟเฟอร์ หรือลำโพงที่มีภาคขยายภายใน จะต้องอ่าน และทำความเข้าใจในคำแนะนำต่างๆ รวมทั้งเก็บคู่มือนี้ไว้เพื่อใช้ในอ้างอิงโอกาสต่อๆไป

การป้องกันไฟดูด

clip_image001[4]

ห้ามใช้ในบริเวณที่มีน้ำ หรือความชื้นสูง อย่าปล่อยให้น้ำหรือของเหลวอื่นใด สัมผัส หรือซึมเข้าไปภายในเครื่อง ถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อต้องการทำความสะอาด

clip_image001[5]

ลำโพงซับวูฟเฟอร์ประกอบไปด้วยขั้วต่อทางไฟฟ้ามากมาย ห้ามใช้กับเต้าเสียบ หรือสายต่อพ่วงใดๆ รวมทั้งปลั๊กที่หลวมคลอน หรือ ไม่แน่น ทุกครั้งที่เสียบปลั๊กต้องมั่นใจว่าแน่นหนาและเสียบเข้าไปจนสุด

clip_image001[6]

ใช้กับแรงดันกระแสไฟเฉพาะที่ระบุไว้หลังเครื่องเท่านั้น อย่าใช้สายไฟที่มีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐาน เพราะอาจทำให้เกิดการ Over load ได้ และหากไม่ใช้เครื่องเป็นเวลานาน ให้ถอดปลั๊กออก

clip_image002[4]

ลำโพงนี้ประกอบไปด้วยภาคขยายอยู่ภายใน ดังนั้นเวลาใช้งานจึงควรใช้ในบริเวณที่มีการ ระบายอากาศถ่ายเทสะดวก ห้ามวางใกล้แหล่งความร้อน หรือบริเวณใกล้วัตถุติดไฟง่าย เช่นผ้าม่าน หรือพรม

clip_image002[5]

ห้ามถอดชิ้นส่วนแอมปลิไฟเออร์ภายในออกมา ชิ้นส่วนภายในไม่สามารถแก้ไขโดยผู้ใช้ตามลำพังได้ หากลำโพง ตก หรือชำรุดเสียหาย หรือตกน้ำ หรือกรณีที่ทำงานไม่ปรกติ และต้องส่งซ่อม ให้ติดต่อศูนย์บริการ

หมายเหตุ
เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่คุณจะต้องทำความคุ้นเคยกับการใช้งานลำโพงที่มีภาคขยายอยู่ภายใน รวมทั้งสวิทช์ควบคุมและอินพุทต่างๆ ดังนั้น ก่อนที่จะลงมือติดตั้ง โปรดอ่านรายละเอียดข้างล่างที่แยก ตามรุ่นต่างๆ และตรวจดูด้านหลังลำโพง และเช็คดูเปรียบเทียบกับลำโพงรุ่นที่คุณมีอยู่ และสำหรับคำแนะนำในการจัดวางลำโพงนั้น ขอให้อ่านจากส่วนหัวข้อ" การจัดวางลำโพงคู่หน้า"

อินพุทต่างๆ ที่มีอยู่ในเครื่อง

  • Speaker Input Terminal ต่อสายเหล่านี้ไปยังจุดต่อเอ้าท์พุทสำหรับลำโพง ที่เครื่องแอมปลิไฟเออร์ หรือเครื่องรีซีฟเวอร์ อินพุทเหล่านี้จะทำงานโดยอัตโนมัติ สำหรับลำโพงซับวูฟเฟอร์ที่มีภาคขยายอยู่ภายใน
  • Sub / LFE input ต่อแจ๊คนี้ไปยังเครื่องรีซีฟเวอร์ของคุณหรือเครื่องโปรเซสเซอร์ที่มีช่อง Sub / LFE output.
    ข้อสังเกต ให้ใช้ช่องสัญญาณนี้ หากคุณต้องการที่จะได้เสียงซับวูฟเฟอร์(LFE) ในแบบ 5.1 แชลแนลDVD
    ข้อสังเกต ถ้าคุณตั้งลำโพงใดๆไว้ที่" Small", เสียงเบส จะ เปลี่ยนทิศทางไปที่ Sub/LFE output ส่วน sub /LFE input จะต้องถูกใช้งาน ถ้าคุณต้องการเพิ่มเสียงเบส

การควบคุมต่างๆที่มีอยู่ในเครื่อง

  • Auto-On/Off ภาคขยายในลำโพงซับวูฟเฟอร์จะทำงานทันที ที่มันได้รับสัญญาณอินพุทเข้ามา โดยไม่จำเป็นต้องเปิดสวิทช์ และถ้าไม่มีการสัญญานใดๆในช่วงเวลาหนึ่ง ซับวูฟเฟอร์จะปิดสวิทช์ตัวเองโดยอัตโนมัติ
  • Subwoofer Level เป็นการปรับระดับการขยายทั้งหมดของซับวูฟเฟอร โดยจุดกึ่งกลางจะเป็นจุดที่ไม่มีการปรับแต่งใดๆ (Flat)
  • Sub-In/LFE-In Level เป็นการผสมช่องสัญญาน Sub/LFE out put ของรีซีฟเวอร์กับระดับเสียงโดยรวมของซับวูฟเฟอร์

การต่อสายต่างๆ

หมายเหตุ ปิดเครื่องรีซีฟเวอร์ หรือแอมปลิไฟน์เออร์ทุกครั้งก่อนทำการต่อสายกับ ลำโพงซับวูฟเฟอร์ชนิด